Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O17
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KV5

Почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.07.2022

АКАДЕМИК Д-Р ИЛАРИОН МАРКОВ АСТИНОВ (1904-1987)

 Най-големият благодетел на града през втората половина на XX век. Заминава за Италия през 1929 г., завършва медицина в Болония и отваря верига от клиники. Със съпругата си Елиза правят щедри дарения на болницата, читалището и Разложката гимназия, построяват комплекса Катарино и пътеката на хълма Голак. Д-р Елиза Астинова построява детска градина в Разлог, която днес носи нейното име. Иларион Астинов дарява наследствения си дом, намиращ се в съседство на музея, за нуждите на Община Разлог.

Почетен гражданин на Разлог от 10.02.1983 г.

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛКОВНИК ЛАЗАР КОСТОВ НИШКОВ (1854-1938)

Роден в с. Долно Драглище, участник във войните за национално обединение: Сръбско-българската 1885 г., Балканските 1912-1913 г. и Първата световна война 1915-1918 г. Носител е на най-високото отличие – орден „За храброст”.

Изиграва решаваща роля за запазването на Мехомия /дн. Разлог/ като Околийски център в края на 1912 г.

Почетен гражданин на Разлог от 24.10.2002 г.

 

 

 

 

 

 

ПОЛКОВНИК СЛАВЧО ИВАНОВ ДАСКАЛОВ (1899-1974)

Прави успешна военна кариера с принос за националната кауза, награден с орден ,,За храброст“ за проявен героизъм в сраженията край Страцин. В края на живота си той се отдава на краеведска дейност.

Почетен гражданин на Разлог от 2006 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЛАДИСЛАВ  НИКОЛОВ КАНАЗИРЕВ (1876-1950)

Предприемчив търговец и дългогодишен секретар на българската църковно-училищна община, той е ръководител на ВМОРО в Мехомия и член на щаба на Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. в родния си край. Основател на местното читалище през 1909 г. и дългогодишен негов председател.

Владислав Н. Каназирев е първият кмет на града, избран след освобождението на 11октомври 1912 г. Носител  е на ордена ,,За гражданска заслуга“, V степен.

Почетен гражданин на Разлог е от 24.10.2012 г.

 

 

 

 

 

 

БРАТЯ ПЕТЪР (1870-1931)  И ИВАН  (1872-1920) НИКОЛОВИ КАНАЗИРЕВИ

През 1917 г. основават фонд „Братя Петър и Иван Каназиреви” с начален капитал от 200 хиляди златни лева за създаване и издръжка на гимназия в родния град Мехомия.

Братята Петър и Иван Каназиреви са членове на местния комитет на ВМОРО в неговият начален, основополагащ етап. По професия са индустриалци и съоснователи на химическата индустрия в България през 1905 г. Откриват сапунени фабрики в София и Бургас.

Почетни граждани на Разлог от 24.10.2017 г.