Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K93
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S5

Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 27.06.2022

Център за обществена подкрепа – гр.Разлог

 

Ж-ще за лица с физ. увреждания с.Д. Драглище

 

Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения

 

Дн. ц-тър за възрастни с интелектуални затруднeния

 

Дневен център за деца с интелектуални затруднения

 

Дневен център за деца с интелектуални затруднения

 

Център за социална рехабилитация и интеграция

 

Пенсионерски клубове

 

Център за социална превенция

 

Домашен социален патронаж

 

Дневен център за стари хора, гр. Разлог

 

Дом за стари хора гр. Разлог

 

ДВФУ „Св. Панталеймон", с. Долно Драглище