Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KL3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I5

Подробни устройствени планове

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - 2024год.

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - 2023год.

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - 2022год.

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - 2021год.

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - 2020год.

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - 2019год.

Зареждане ...