Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председателство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.07.2022

Председателски съвет на Общински съвет – гр. Разлог:

Д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева – Председател     на Общински съвет – гр. Разлог;

Николай Иванов Дундалов

Д-р Радко Петров Тумбев

Васка Георгиева Бележкова – Кирева

Димитър Бориславов Марков

Петър Георгиев Попов