Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председателство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.02.2024

Председател на Общински съвет – гр. Разлог:

Иван Йорданов Димитров

Приемен ден - веки понеделник от 10 до 12 часа