Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T57
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TL3

Контакти

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 01.07.2022

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Работно време на Център за административно обслужване:
от 08.00 до 17.30 часа (без прекъсване)

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ ПРИХОДИ

Работно време на дирекция "Приходи"
от 08.00 до 17.30 часа (без прекъсване)

УЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" № 20
ТЕЛ: 0747/80224
GSM: +359 887322713
         +359 886878711 
/Цена съгласно посочената в тарифния Ви план/