Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52K71
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52KN0
Председателство Политическа структура

Състав

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.01.2024

1. Иван Йорданов Димитров  - председател на ОбС - гр. Разлог

2. Кирил Георгиев Калоянов

3. Д-р Емил Серафимов Тончев

4. Марио Николов Терзиев

5. Петър Георгиев Попов

6. Атанасия Спасова Спасова

7. Д-р Георги Стоянов Тренчев

8. Гергана Николаева Колчева - Фарфарова

9. Любен Петров Татарски

10 .Владимир Георгиев Проев

11. Велина Кирилова Кулина

12. Д-р Радко Петров Тумбев

13. Емил Славчов Колевичин

14. Кръстьо Сашов Паланков

15. Костадинка Христова Кърджиева

16. Захари Ангелов Беличенов

17. Димитър Бориславов Марков

18. Мария Томова Пандева

19. Валентин Василов Донев

20. Емилия Георгиева Чолева

21. Катерина Славчова Николова