Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52K71
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52KN0

Състав

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.09.2022

1. Мария Димитрова Копанарова - Тасева  - председател на ОбС - гр. Разлог

2. Петър Георгиев Попов – общински съветник
3. Кирил Георгиев Калоянов – общински съветник
4. Фиданка Димитрова Цирова– общински съветник
5. Гергана Владимирова Костова– общински съветник
6. Мария Димитрова Крънчева– общински съветник
7. Атанасия Спасова Спасова– общински съветник
8. Радослава Василева Иванова – общински съветник
9. Георги Петров Крънчев– общински съветник
10. Марио Николов Терзиев– общински съветник
11. Димитър Бориславов Марков– общински съветник
12. Христо Василев Зайков – общински съветник
13. Николай Иванов Дундалов– общински съветник
14. Румяна Атанасова Ячкова– общински съветник
15. Пламен Спасов Ботев– общински съветник
16. Тодор Славев Иванов– общински съветник
17. Сава Георгиев Донев– общински съветник
18. Пламен Асенов Хаджиев– общински съветник
19. Д-р Радко Петров Тумбев– общински съветник
20. Васка Георгиева Бележкова – Кирева– общински съветник
21. Лилка Георгиева Досевичина– общински съветник