Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TP7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T53
Контакти Записване на часове Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 11.04.2022

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Работно време на Център за административно обслужване:
от 08.00 до 17.30 часа (без прекъсване)

На основание Наредбата за административно обслужване, чл. 10 ал. 4: „В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на центъра продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време”.

В Центъра за административно обслужване се дава възможност на всички заинтересовани да подават писмено или устно сигнали, жалби и предложения, както и да изразят оценка и отношение към качеството на административното обслужване.

2760 гр. Разлог, ул. "Шейново" 2
тел.: 0747 80092
GSM: +359 887474774 /Цена съгласно посочената в тарифния Ви план/

email: ob_info@bcmesta.bg,

www.razlog.bg

ДИРЕКЦИЯ ПРИХОДИ

Работно време на дирекция "Приходи"
от 08.00 до 17.30 часа (без прекъсване)

УЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" № 20
ТЕЛ: 0747/80224
GSM: +359 887322713
         +359 886878711 
/Цена съгласно посочената в тарифния Ви план/