Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1G06
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OK1

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2018г.

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 20.06.2022
Декларации по чл.35, ал.1, т.2 - (от V до Z)
Дата на публикуване: 20.06.2022

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 - (S)
Дата на публикуване: 20.06.2022

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 - (от N до R)
Дата на публикуване: 20.06.2022

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 - (от L до M)
Дата на публикуване: 20.06.2022

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 - (от I до K)
Дата на публикуване: 20.06.2022

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 - (от G до H)
Дата на публикуване: 20.06.2022

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 - (от Е до F )
Дата на публикуване: 20.06.2022

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 - (от A до B)
Дата на публикуване: 20.06.2022

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 - (от Н до Я)
Дата на публикуване: 20.06.2022

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 - (от И до М)
Дата на публикуване: 20.06.2022

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 - (от А до Х )
Дата на публикуване: 20.06.2022