Z6_PPGAHG800HQ4506MQIVN112VB3
Z7_PPGAHG800HQ4506MQIVN11I0B4
Дневен ред Протоколи

Местно самоуправление, законността, обществения ред и контрол по дейността на местната администрация и евроинтеграция

Дата на публикуване: 05.02.2024
Последна актуализация: 07.02.2024

Постоянна Комисия по “Местно самоуправление, законността, обществения ред и контрол по дейността на местната администрация и евроинтеграция”:

  • Марио Николов Терзиев
  • Д-р Радко Петров Тумбев 
  • Петър Георгиев Попов
  • Кирил Георгиев Калоянов
  • Кръстьо Сашов Паланков
  • Димитър Бориславов Марков
  • Гергана Николаева Колчева - Фарфарова