Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ10V7
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OK2

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019г.

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 18.10.2021
Декларации по чл.35, ал.1, т.2
Дата на публикуване: 21.06.2022

Декларации по чл.35, ал.1, т.1
Дата на публикуване: 21.06.2022