Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CO2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S85

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.04.2023

Данък върху недвижимите имоти:
Банкова сметка: BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 21 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSFДанък върху превозните средства:
Банкова сметка: BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 23 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSFДанък при придобиване на имущества по дарение или по възмезден начин:
Банкова сметка: BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 25 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSFДанък върху наследствата:
Банкова сметка: BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 22 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSFПатентен данък:
Банкова сметка: BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 14 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSFДруги данъци:
Банкова сметка: BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 80 90
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSF


Такса за битови отпадъци
Банкова сметка: BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 24 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSFТакса за притежаване на куче
Банкова сметка: BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 80 13
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSFАдминистративни услуги 
Банкова сметка: BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 80 07
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSF


 

Технически услуги
Банкова сметка: BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 80 01
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSF


 

Туристически данък
Банкова сметка: BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 28 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSF