Z6_PPGAHG800HQ4506MQIVN11I080
Z7_PPGAHG800HQ4506MQIVN11I0R5
Дневен ред Протоколи

Социални дейности, здравеопазване, социални грижи, образование, култура, вероизповедания, спорт и работа с младежта

Дата на публикуване: 05.02.2024
Последна актуализация: 07.02.2024

Постоянна Комисия по “Социални дейности, здравеопазване, социални грижи, образование, култура, вероизповедания, спорт и работа с младежта”:

  • Велина кирилова Кулина
  • Д-р Емил Серафимов Тончев
  • Катерина Славчова Николова
  • Петър Георгиев Попов
  • Мария Томова Пандева
  • Д-р Георги Стоянов Тренчев
  • Д-р Радко Петров Тумбев