Z6_PPGAHG800HQ4506MQIVN112VV4
Z7_PPGAHG800HQ4506MQIVN11I0B3
Дневен ред Протоколи

Устройство на територията, благоустрояването, комуналните дейности, земеделието, горите, водите и екологията

Дата на публикуване: 05.02.2024
Последна актуализация: 07.02.2024

 

Постоянна Комисия по “Устройство на територията, благоустрояването, комуналните дейности, земеделието, горите, водите и екологията”:

  • Валентин Василов Донев
  • Марио Николов Терзиев
  • Емилия Гергиева Чолева
  • Захари Ангелов Беличенов
  • Атанасия Спасова Спасова
  • Владимир Георгиев Проев
  • Костадинка Хаджиева Кърджиева