Z6_PPGAHG800HQ4506MQIVN112VL5
Z7_PPGAHG800HQ4506MQIVN11I0J2
Дневен ред Протоколи

Бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, приватизация и следприватизационен контрол

Дата на публикуване: 05.02.2024
Последна актуализация: 06.02.2024

Постоянна Комисия по “Бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, приватизация и следприватизационен контрол”:

  • Захари Ангелов Беличенов
  • Кирил Георгиев Калоянов
  • Валентин Василов Донев
  • Димитър Бориславов Марков
  • Велина Кирилова Кулина
  • Любен Петров Татарски
  • Емил Славчов Колевичин