Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C43
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO5

Проверка на статус на преписка

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.04.2022

Mожете да правите справка за движението на подадените от Вас документи, като кликнете на  линка: ДЕЛОВОДНА СПРАВКА

Ще се отвори нов екран, където трябва да въведете уникалния регистрационен номер на Вашия документ и кода за достъп, който сте получили при приемането на Вашите документи.

 Ако по някаква причина не сте получили такъв код, моля обърнете се към деловодството на Община Разлог на тел.: 0747 80092 или
GSM: +359 887474774 /Цена съгласно посочената в тарифния Ви план/