Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TD7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TT3

Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 02.06.2022

 

 

  • Центърът за административно обслужване се намира на партерния етаж в сградата на Народно Читалище - Разлог "15 септември 1903-1909 г."
  • Центърът за административно обслужване е лесно достъпен за хора с увреждания и родители с детски колички.

 

  • Дирекция "ПРИХОДИ" се намира на партерния етаж на детска градина "Радост" на ул. "Възраждане" № 20 - срещу църквата св. Благовещение
  • Дирекция "ПРИХОДИ" е лесно достъпен за хора с увреждания и родители с детски колички.