Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVQOK3
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVQOC1

Паркинги и гаражи

Дата на публикуване: 27.06.2022
Последна актуализация: 22.07.2022

създадено с Решение на ОБС Разлог № 77 от 17.04.2008 г.

предмет на дейност - Стопанисване,експлоатация и поддръжка на платените паркинги,места за краткотрайно паркиране ”Синя зона” и гаражи на Територията на гр.Разлог

Директор Стефан Лачинов

Помещение от 15,95 кв.м. в адм.сграда на ул.Македония 2- офис Акт за ЧОС № 791 от 03.07.2008г