Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115K6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115C4
Правомощия на Кмета Списък на издадените актове Управленска програма Отчети

Кмет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.08.2023

ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ инж. ВЕНЦИСЛАВ ГЪРМЕНОВ

 

Контакти:

Адрес: Община Разлог, ул.. "Стефан Стамболов" 1

2760, Разлог, България

тел.: 0747 80095

e-mail: kmet@razlog.bg