Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHH0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH91

Административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.10.2023

Административни услуги "Зелена система"

Административни услуги "Кадастър"

 

Административни услуги "Контрол по строителството"

Административни услуги "Местни данъци и такси"

 

Административни услуги "Реклама"

 

Административни услуги "Селско стопанство и екология"

 

Административни услуги "Социални дейности"

 

Административни услуги "Транспорт"

 

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"

 

Административни услуги Нотариална дейност

 

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

 

Административно-технически услуги Общинска собственост

 

Административно-технически услуги Устройство на територията

 

Правни и административно-технически услуги