Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18E2
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OS2

Домашен социален патронаж

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 22.07.2022

създасдено с Решение на ОБС Разлог № 56 от 31.03.2005 г.

предмет на дейност - Социални услути, предоставяни по домовете

Директор Елиза Костадинова

Помещения в 4МС/туристическа спалня/ Акт за ПОС № 813 от 28.08.2008г.; 2 бр.помещения в с.Баня Помещения с площ от 1119.76 кв.м.в приземния етаж в 2МС с.Бачево акт за ПОС №1920 от 21.01.2014г