Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TT7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T33

Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 11.04.2022

Центърът за административно обслужване на гражданите са обособени общо 5 работни места -3 деловодство и 2 ГРАО 

В дирекция "ПРИХОДИ" има обособени 2 работни места за приемане и обработка на заявления и декларации и 2 гишета за заплащане на дължимите данъци