Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OR1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CO7

Побратимени градове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 28.07.2022

Испания гр. Тотана

Сфери на сътрудничество

култура, изкуства, спорт, наука, опазване на околната среда, трафик, обмен на добри практики и бизнес решения 

 

 

 

 

 

Испания гр. Камбре

Сфери на сътрудничество

култура, изкуства, спорт, наука, опазване на околната среда, трафик, обмен на добри практики и бизнес решения 

 

 

 

 

Гърция  Каламбаки

Сфери на сътрудничество

култура, изкуства, спорт, наука, опазване на околната среда, трафик, обмен на добри практики и бизнес решения 

 

Гърция  Доксато

Сфери на сътрудничество

култура, изкуства, спорт, наука, опазване на околната среда, трафик, обмен на добри практики и бизнес решения