Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HT1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F3

Избори за членове на европейския парламент и за народно събрание - 9 юни 2024 г.

Дата на публикуване: 25.04.2024
Последна актуализация: 25.04.2024

УВЕДОМЛЕНИЕ

Общинска администрация –гр.Разлог уведомява, че във връзка с изготвяне на предложение за назначаване на Секционни избирателни комисии за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент  от Република България и за народни представители на 9 юни 2024г., на основание чл.91, ал.1, ал.2 от Изборния кодекс и Решение № 3130-ЕП/НС/23.04.2023г. на ЦИК ще се проведат консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.
 

Консултациите ще се проведат на 29.04.2024г./понеделник/ от 17.30 часа в Общинска администрация-гр.Разлог, зала № 111.


Общинска администрация-гр.Разлог

 

a

a

a

a

 

 

 

 

 

Услуги свързани с изборите  за членове на европейския парламент и за народно събрание - 9 юни 2024 г.

3303 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

3304 Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия

3305 Вписване в избирателния списък

3306 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

3307 Изключване от Списъка на заличените лица

3308 Изключване от Списъка на заличените лица на избирател, заявил, че ще гласува извън страната