Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HT1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F3

Избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година

Дата на публикуване: 11.08.2023
Последна актуализация: 20.10.2023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Във връзка с насрочените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. Община Разлог уведомява гражданите, че на 23.10.2023г. 

/понеделник/ и на 24.10.2023г./вторник/  за времето от 9.00 ч. до 18.00 ч. в Община Разлог - Център за административно обслужване (Фронт офис) ,намиращ се в сградата на Народно Читалище - Разлог "15 септември 1903-1909 г." ще бъде инсталирано Специализирано устройство за електронно машинно гласуване/СУЕМГ/ с инсталирана демо версия за гласуване.

На 23.10.2023г./понеделник/ от 9.00 ч. до 18.00 ч. в сградата на Кметство село Бачево ще бъде инсталирано Специализирано устройство за електронно машинно гласуване/СУЕМГ/ с инсталирана демо версия за гласуване.

 На 24.10.2023г./вторник/ от 9.00 ч. до 18.00 ч. в сградата на Кметство село Баня ще бъде инсталирано Специализирано устройство за електонно машинно гласуване/СУЕМГ/ с инсталирана демо версия за гласуване.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с насрочените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. и изтичащият на 14.10.2023г. /събота/ срок за: - подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес; - подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия; Община Разлог уведомява гражданите, че на 14.10.2023г. /събота/, за времето от 8.00 ч. до 17.00 ч. в Община Разлог - Център за административно обслужване (Фронт офис) на миращ се в сградата на Народно Читалище - Разлог "15 септември 1903-1909 г." ще се приемат горепосочените заявления.

За допълнителна информация на телефони:

0747/80086

088747477486

 

 

Услуги свързани с изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври

3303 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

3304 Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия

3305 Вписване в избирателния списък

3306 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

3307 Изключване от Списъка на заличените лица

3308 Изключване от Списъка на заличените лица на избирател, заявил, че ще гласува извън страната