Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C4

Детски градини

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 27.06.2022

ОДЗ "Д-р Елиза Астинова"

Тип: Детска градина/ясла

Локация: Град Разлог 
Адрес: град Разлог

Обединено Детско Заведение (ОДЗ) "Д-р Елиза Астинова" в Разлог

 

Обединени Детски Заведения "Радост"

Тип: Детска градина/ясла

Локация: Град Разлог
Адрес: ул."Яне Сандански" No 23, 2760 Разлог

Телефон: +359 (0)747 80297

ОДЗ "Радост" е целодневна детска градина с общинско финансиране.