Център за обществена подкрепа – гр.Разлог

Център за обществена подкрепа се намира в сградата на бившата „ Туристическа спалня“ на втори етаж.
Центъра е разкрит със Заповед РД01-0384/27.02.2020г. на Изпълнителния Директор на АСП – Румяна Петкова от 01.03.2020г.
Капацитет на ЦОП- гр.Разлог – 20 места
Какво представлява социалната услуга?
Център за обществена подкрепа гр.Разлог обединява различни услуги, насочени към деца и семейства – психологично и социално консултиране, съдействие и придружаване с оглед оказване на подкрепа на децата за преодоляване на различни проблеми в развитието и общуването, както и на семействата за полагане на добра родителска грижа за децата.
Основни принципи в работата на специалистите от ЦОП:
• гарантиране на най- добрия интерес на детето, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето;
• зачитане на човешкото достойнство, свободата на личния избор и независимостта;
• гарантиране правата на децата/лицата за живот в семейна среда;
• зачитане правото на децата/лицата за изразяване на мнение и изслушване;
• зачитане на достойнството и личността на детето;
• уважение към личната история, религиозна, етническа и културна идентичност на детето и семейството му;
• индивидуален подход на интервенциите при работа по случай;
• подпомагане на рисковите групи за включването им в социалната среда;
• проява на толерантност и разбиране от страна на персонала към различията и многообразните потребности на децата и техните семейства;
• работа в екип и поверителност.
Работата на Центъра за обществена подкрепа е насочена към:
• семейства, при които има риск да изоставят децата си за отглеждане в специализирана институция или семейства, които поради някаква причина са изпаднали в криза;
• деца от общността, жертви на физическо и емоционално насилие и техните семейства или за които родителите не полага грижи;
• деца, застрашени от отпадане или отпаднали вече от училище и техните семейства;
• деца с проблеми в поведението и техните семейства;
• деца и младежи, настанени в специализирани институции за деца;
• кандидати за приемни семейства; утвърдени приемни семейства с настанени деца;
• кандидат – осиновители и семейства на осиновители в следосиновителния период;
• семейства от общността, които търсят съвети и подкрепа при отглеждането и възпитанието на децата си.

Услуги, предоставящи се в ЦОП Разлог:
1. Психологическа подкрепа и консултиране на деца за:
• възстановяване и подобряване на връзките им със семейството;
• развитие на умения за живот;
• справяне с агресия, трудно поведение, подобряване на взаимоотношенията с връстници;
2. Педагогическа подкрепа на деца, които срещат трудности в училище;
3. Подкрепа на семейството, информиране и консултиране на родителите за:
• осигуряване на безопасна и сигурна среда за детето, повишаване на уменията им за полагане на добри грижи за детето, предотвратяване на риск от насилие;
• изготвяне и подаване на различни документи в местни и държавни институции;
• търсене и намиране на работа;
• получаване на здравни услуги –избор на личен лекар профилактични прегледи, необходимост от лечение в болница;
• възможностите за ползване на други услуги, необходими на детето.

Условия за ползване на услугите:
Децата и родителите могат да ползват услугите на Центъра, като:
• се обърнат към Отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално подпомагане” в община Разлог и получат направление за услугата, която искат, след което сключат договор с доставчика на услугите за предоставяне на съответната услуга;
• подадат заявление директно в Центъра за ползване на конкретна услуга и сключат договор за предоставяне на конкретната услуга.

УСЛУГИТЕ В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СА БЕЗПЛАТНИ ЗА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ !

Материална база
• Зала за индивидуална работа с деца и семейства – обособена малка зала за индивидуални разговори и работа с психолог. Обстановката в залата е предразполагаща за изграждането на доверителна връзка между потребител и специалист.
• Зала за групова работа с деца и семейства – голяма зала за групова работа между потребителите на ЦОП и специалистите. В залата са обособени три къта за работа – кът за учене с бюро и необходими ученически материали, кът за групова работа с голяма маса и осигурено достатъчно пространство за работа с повече от един потребител и кът за почивка и групови разговори с пъстро диванче и масичка, създаващи уют и предразполагащи за добри взаимоотношения между потребители и специалистите на ЦОП.
• Санитарно помещение съобразено с капацитета на ЦОП – ЦОП разполага с отделно санитарно помещение за ползване от потребителите, като в него са обособени WC за жени, WC за мъже и WC за инвалиди.

Контакти
Адрес: гр.Разлог, ул. „Поп Богомил“ №2, ет.2
Телефони за контакт:
Управител: Даниела Панева – 0888505717
Психолог: Магделина Панкова – 0889508691
Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.