Дн. ц-тър за възрастни с интелектуални затруднeния