Домашен социален патронаж

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ"


В МИНАЛОТО:

Разлог е община с традиции в предоставянето на социални услуги за стари хора. Повече от 20 години съществува Домашен социален патронаж. Първоначално дейността се осъществява в Дома за стари хора, обслужват се 50 човека от Разлог. През 1989г. е открит микропатронаж в с. Баня, който функционира и до днес като част от Общинското предприятие "ДСП".

ДНЕС:

През 2005г. с Решение на Общински съвет - гр. Разлог се създава Общинско предприятие " Домашен социален патронаж". За промяната на облика на социалния патронаж и превръщането му в заведение за социални услуги, отговарящо на европейските стандарти, допринася в последните години социалната политика, която общинското ръководство провежда. Сега ОП „ДСП" разполага с изцяло обновен автомобилен парк ново кухненско оборудване, достатъчен брой щатове, осигуряващи необходимите специалисти. 
Броят на потребителите на тази социална услуга е 260 човека. От нея се възползват хора от гр. Разлог, с. Бачево, с. Годлево, с. Баня, с. Горно Драглище, с. Долно Драглище и с. Добърско.
За качеството на социалната услуга работи екип от 26 човека.
Колективът на ОП "ДСП" е сплотен от идеята да се облекчат и осмислят старините на възрастните хора. Това е възможно само благодарение на личните качества и умения на всеки един, включващи емпатия, професионализъм, коректност, отговорност, дискретност. 
Освен доставка на вкусна и разнообразна храна ОП " ДСП"предлага:
• посещения от социлни работници за извършване на различни административни услуги и социални контакти;
• посещение по домовете от санитарки, които помагат в личната хигиена и почистването на жилищата;
• потребностите от здравни грижи се осигуряват от квалифицирано медицинско лице;
• разнообразяване на ежедневието чрез организиране на различни мероприятия,екскурзии и тържества;
• съдействие за снабдяване с помощно - технически средства;
• осъществяване на връзка със социални, здравни и др. институции;
• битови услуги; 
• закупуване на стоки от първа необходимост,заплащане на електрическа енергия, телефон и др.със средства на лицето.

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.