Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LN6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LF1

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 28.11.2023

Постоянна Комисия по “Бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, приватизация и следприватизационен контрол”:

 • Захари Ангелов Беличенов
 • Кирил Георгиев Калоянов
 • Валентин Василов Донев
 • Димитър Бориславов Марков
 • Велина Кирилова Кулина
 • Любен Петров Татарски
 • Емил Славчов Колевичин

Постоянна Комисия по “Местно самоуправление, законността, обществения ред и контрол по дейността на местната администрация и евроинтеграция”:

 • Марио Николов Терзиев
 • Д-р Радко Петров Тумбев 
 • Славчо Иванов Фарфаров
 • Кирил Георгиев Калоянов
 • Кръстьо Сашов Паланков
 • Димитър Бориславов Марков
 • Гергана Николаева Колчева - Фарфарова

Постоянна Комисия по “Устройство на територията, благоустрояването, комуналните дейности, земеделието, горите, водите и екологията”:

 • Валентин Василов Донев
 • Марио Николов Терзиев
 • Емилия Гергиева Чолева
 • Захари Ангелов Беличенов
 • Атанасия Спасова Спасова
 • Владимир Георгиев Проев
 • Костадинка Хаджиева Кърджиева

Постоянна Комисия по “Социални дейности, здравеопазване, социални грижи, образование, култура, вероизповедания, спорт и работа с младежта”:

 • Велина кирилова Кулина
 • Д-р Емил Серафимов Тончев
 • Катерина Славчова Николова
 • Славчо Иванов Фарфаров
 • Мария Томова Пандева
 • Д-р Георги Стоянов Тренчев
 • Д-р Радко Петров Тумбев