Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12116
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H40
Дължими такси при предоставяне на обществена информация Искане за достъп до обществена информация Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация Протокол за устно искане на обществена информация Място за преглед на предоставената информация

Документи за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 01.07.2022

За да получите определена категория обществена информация се подава заявление до кмета на Община Разлог. След това заявлението се разглежда по компетентност от служители в общината. В определените срокове от ЗДОИ кметът разглежда заявлението и дава отговор на заявителя с конкретно решение.