Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.08.2022

Чрез електронната справка можете да проверите дължимите местни данъци и такси, да извършите плащания по тях и да се откажете от получаване на съобщения на хартия и да ги замените с получаване по e-mail.

При три опита да бъде направена справка с невярно въведени данни, системата временно блокира възможността за достъп. За да направите следваща справка излезте от страницата и опитайте отново по-късно.

 

Проверка и плащане на дължимите местни данъци и такси

ПИН можете да получите лично от Дирекция "Приходи"- Разлог

 

 

 

Образци на декларации по ЗМДТ

 

Банкови сметки

Данък върху недвижимите имоти:
Банкова сметка: BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 21 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSF


Данък върху превозните средства:
Банкова сметка: BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 23 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSF


Данък при придобиване на имущества по дарение или по възмезден начин:
Банкова сметка: BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 25 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSF


Данък върху наследствата:
Банкова сметка: BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 22 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSF


Патентен данък:
Банкова сметка: BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 14 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSF


Други данъци:
Банкова сметка: BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 80 90
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSF

Такса за битови отпадъци
Банкова сметка: BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 24 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSF


Такса за притежаване на куче
Банкова сметка: BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 80 13
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSF


Административни услуги
Банкова сметка: BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 80 07
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSF

 

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
Банкова сметка: BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 28 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSF