Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K7

Училища

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 27.06.2022

Професионална Гимназия по Механизация на Селското Стопанствo

Тип: Средно училище

Локация: Град Разлог
Адрес: ул."Екзарх Йосиф" No 139, 2760 Разлог

Телефон: +359 (0)747 80-156; +359 (0)747 80-157
Email: pg_mss@mail.bg
Уеб сайт: 

ПГ по МСС е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин.

 

Професионална Гимназия по Туризъм и Хранителни Технологии "Никола Стойчев"

Тип: Средно училище

Локация: Град Разлог
Адрес: ул."Калиново" No 1, 2760 Разлог

Телефон: +359 (0)747 80151; +359 (0)747 80155; +359 (0)747 80153; +359 (0)747 80152
Email: thvp@mail.bgpgtht@dir.bg
Уеб сайт: 

ПГТХТ "Н. Стойчев" е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин.

 

Професионална Гимназия по Транспорт

Тип: Средно училище

Локация: Град Разлог
Адрес: Ул. "Христо Ботев" No 75, 2760 Разлог

Телефон: +359 (0)747 80-147; +359 (0)747 80-144;
Email: pg_po_tr@yahoo.com
Уеб сайт: 

ПГТ е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин.

 

Средно Общообразователно Училище "Братя Петър и Иван Каназиреви"

Тип: Средно училище

Локация: Град Разлог
Адрес: ул."Любен Каравелов" 12, 2760 Разлог

Телефон: +359 (0)747 80232; +359 (0)747 80233
Email: sou_razlog@abv.bg
Уеб сайт: 

СОУ "Бр.Каназиреви" е СОУ (І - ХІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна.

 

Основно Училище "Никола Парапунов"

Тип: Основно училище

Локация: Град Разлог 
Адрес: ул."Крапа" 10, 2760 Разлог

Телефон: +359 (0)747 074780230; +359 (0)747 074780231; +359 (0)747 074780231
Email: n_parapunov@abv.bg

ОУ "Никола Парапунов" е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин

 

Начално Училище "Яне Сандански"

Тип: Начално училище

Локация: Град Разлог
Адрес: ул."Яне Сандански" No 17, 2760 Разлог

Телефон: +359 (0)747 80236
Email: jane_sand@gedimeks.com
Уеб сайт: 

НУ "Яне Сандански" е начално (І - ІV клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин. Училището отваря врати на 08.ХI.1948 г..

 

Начално Училище "Св.Св.Кирил и Методий"

Тип: Начално училище

Локация: Град Разлог 
Адрес: ул."Екзарх Йосиф" 2, 2760 Разлог

Телефон: +359 (0)747 80235; +359 (0)747 80235
Email: kirimet@abv.bg

НУ "Св.Св.Кирил и Методий" е начално (І - ІV клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - целодневно

 

Основно Училище "Неофит Рилски"

Тип: Основно училище

Локация: Село Горно Драглище
Адрес: с.Горно Драглище, 2797 Горно Драглище, Община Разлог

Телефон: +359 (0)74401 363
Email: dimitar_bochukov@abv.bg
Уеб сайт: 

ОУ "Неофит Рилски" е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин.

 

Основно Училище "Св. Паисий Хилендарски"

Тип: Основно училище

Локация: Село Баня 
Адрес: ул."Неофит Рилски", 1, 2778 Баня, Община Разлог

Телефон: +359 (0)7445 2227; +359 (0)7445 2327
Email: sv.paisii@mail.bg

ОУ "Св. Паисий Хилендарски" е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - целодневно

 

Основно Училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Тип: Основно училище

Локация: Село Бачево
Адрес: с. Бачево, ул."Алексндър Стамболийски" 18, 2769 Бачево, Община Разлог

Телефон: +359 (0)7448 312
Email: oubachevo@abv.bg

ОУ "Св. Св. Кирил И методий" е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин

Основно Училище "Братя Миладинови"

Тип: Основно училище

Локация: Село Елешница
Адрес: с.Елешница, 2782 Елешница, Община Разлог

Телефон: +359 (0)7446 230
Email: ou_eleshnitsa@mail.bg

ОУ "Братя Миладинови" е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна