Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

ОБЯВА за свободно работно място за длъжността: “Специалист“, отдел “Териториално и селищно устройство“

Дата на публикуване: 17.11.2022
Последна актуализация: 17.11.2022

О  Б  Я  В  А

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР. РАЗЛОГ

Гр. Разлог ,ул” Стефан Стамболов” № 1, тел.: 0747/80095

 

За свободно работно място за длъжността: “Специалист“, отдел “Териториално и селищно устройство“, дирекция “Икономически дейности, благоустрояване и екология“

 

  1. Изисквания към кандидатите:

 

1.1Образование-висше или средно-техническо;

1.2.Професионален опит- не се изисква;

1.3.Добра компютърна грамотност;

1.4.Да познава законовите и други нормативни актове, свързани с дейността на отдела.

 

2.Необходими документи:

 

2.1.Писмено заявление;

2.2.Автобиография;

2.3.Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

 

3.Място и срок за подаване на документите:

 

Документите се подават в Центъра за административно обслужване  на Общинска администрация- гр. Разлог, намиращ се в сградата на Читалище ”15.IХ.1903-1909г.”-гр.Разлог, ул.”Шейново”№2 до 20.12.2022г.

 

4.Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю.