Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Общинско предприятие “Регионално депо Разлог” е с нов директор – Марин Терзиев

Дата на публикуване: 15.11.2023
Последна актуализация: 15.11.2023

Марин Терзиев е с две висши образования “Маркетинг и реклама” и “Бизнес администрация”. Той е дългогодишен служител в община Разлог и с опит по изпълнението на проекти по програма “Красива България”, програми на ООН, Министерство на труда и социалната политика и др..

Роден е и живее в Разлог, семеен е, с две деца.

 

Марин Терзиев поема отговорната задача да ръководи и организира дейността на Регионално депо Разлог, обслужващото четири общини - Разлог, Банско, Белица и Якоруда, което разполага с висококачествена техника и квалифициран персонал, съобразно всички съвременни и европейски стандарти за опазване на околната среда.