2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон