Издаване на разрешение за достъп до горски територии по чл. 148 от Закона за горите

ОСНОВАНИЕ: чл. 148, ал. 4 от Закона за горите

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Завление по образец (утвърден от изпълнителния директор на ИАГ със Заповед № 17 от 14.01.2015 г.);
  2. Копие от документ за собственост или  за ползването му;
  3. Копие от голям талон на ППС;
  4. Копие от скица на имота и с нанесен маршрут;
  5. Копие от документ, с който е разрешена горскостопанска, ловностопанска, селскостопанска дейност( по чл. 148, ал. 2, т. 4) ;
  6. Други( по преценка на заявителя)

Разрешителните за достъп се издават в 7-дневен срок от датата на подаване на заявлението, в което се посочват доказателства за необходимостта от издаването му.

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.