Заявление по чл.17 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища