2138 Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението