2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път