2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина