9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък
9418 Издаване на удостоверение за притежание на домашен любимец
9414 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници
9413 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК
9412 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък
9411 ИСКАНЕ за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ
9403 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство - не повече от 3,5…
9409 Данъчна декларацияпо чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата
9408 Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества
9407 Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение
9405 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство
9404 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство
9402 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална…
9401 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
Страница 1 от 2
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.