Въпроси и отговори свързани с ЕСГРАОН

Как да получа дубликат на акт за раждане от упълномощено лице
Може да получите дубликат на акта за раждане, ако упълномощите някой, но в нотариално завереното пълномощно е необходимо да бъде упоменато,че трябва да се издаде…

Как да получа удостоверение за семейно положение
Удостоверение за семейно положение можете да получите от всяка община в България. За това е необходимо да се попълни искане за издаване на удостоверение от…

Как да получа многоезично извлечение от акт за граждански брак
За да получите многоезичен акт за брак е необходимо заявление от Вас и лична карта. Ако това не Ви е възможно, може да упълномощите лице…

Какви документи са необходими за промяна на настоящ/постоянен адрес
За да си направите адресна регистрация на територията на община Разлог е необходимо собственикът на имота да подпише декларация за съгласие за регистрацията Ви на…

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.