Какво е скица на имот? Скицата е извадка от действащият кадастрален и/ или регулационен план на населеното място с границите на поземления имот.Скици за територията…
Какво е необходимо за бракуване на МПС? Необходимо е да донесете талона на МПС, след като сте го бракували в КАТ Благоевград. Копие от талона…
Как да получа дубликат на акт за раждане от упълномощено лицеМоже да получите дубликат на акта за раждане, ако упълномощите някой, но в нотариално завереното…
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.