АНАЛИЗ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА РАЗЛОГ ЗА 2019 г.