Избори 2021

СЪОБЩЕНИЕРайонна избирателна комисия Благоевград уведомява, че обучението на членовете на секционни избирателни комисии в изборен район – 01 Благоевградски ще се извърши дистанционно, чрез електронната онлайн платформа TEAMS, която ще бъде достъпна на електронната страница на РИК 01 по график, както следва: Дата, час: Членове от РИК 01:1-во обучение - 10.11.2021 (Сряда) 18:30 -20:301. Антоанета Богданова2. Елена Панчева 2-ро обучение - 11.11.2021 (Четвъртък) 18:30 -20:301.…
За срещата на 03.11.2021 (сряда) в 18:30 ч.:Click here to join the meeting За срещата на 04.11.2021 (четвъртък) в 18:30 ч.:Click here to join the meeting
Заявлението се подава по един от следните начини: - саморъчно подписано от избирателя и подадено до Кмета на общината от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс; - заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис. имейл за подаване…
Страница 1 от 3
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.