ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ