Регистър на съоръженията за минерална вода-изключителна държавна собственост