Регистър на издадените разрешения за строеж за 2017 г.