РЕГИСТЪР НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И ОБЕКТИ ЗА СОЦИАЛЕН ТУРИЗЪМ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ