ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ИЗВЪРШЕНИ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ (НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.41, АЛ.4 ОТ ЗОС)

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.